Stockholms Veteransishockeyförbund Stockholms Veteransishockeyförbund

Välkommen till Stockholms Veteranishockeyförbunds hemsida

På grund av att one.com har ändrat de tekniska förutsättningarna kan inte de tidigare sidorna visas här längre. Informationen som tidigare fanns här är överflyttad till http://www.laget.se/soha_stockholm